Skip to content ↓
Yn anffodus oherwydd COVID - 19 nid yw'r clybiau yn rhedeg ar hyn o bryd.

 

Er mor ardderchog yw'r dysgu ac addysgu mewn gwersi, rydym yn annog ein disgyblion i gymryd rhan mewn clybiau y tu allan i oriau'r ysgol i wneud y mwyaf o'i cyfnod gyda ni.  Mae nifer fawr o glybiau a digon at ddant pawb.  Mae'n gyfle gwych i ddysgu sgil newydd, gwneud ffrindiau a datblygu fel dysgwr cyflawn a hyderus.

Dyma rhai o'r clybiau ar gael isod:-