Skip to content ↓

Croeso i Ddosbarth Clychau'r Gog!

Miss Williams sy'n ein dysgu ni eleni gyda chymorth Miss Binding a Miss Broderick. Mae 31 aelod hapus a brwdfrydig i'n dosbarth.  Rydym yn mwynhau chwarae ac arbrofi yn ardaloedd y dosbarth tu fewn a thu allan! Ein thema ar gyfer y tymor yw ‘Coeden Deulu’.

Gwybodaeth Ddefnyddiol 
  • DARLLEN

Mae'r bagiau glas darllen yn cael eu dosbarthu a'u dychwelyd yn ddyddiol ar wahân i ddydd Iau. Bydd llyfr darllen yn y bag bob dydd er mwyn i'r plant fedru ymarfer yn y cartref. Bydd y llyfr yn cael ei newid bob Dydd Gwener. Cofiwch nodi eich sylwadau yn y cofnod darllen os gwelwch yn dda.

  • TASGAU CARTREF

Ffoneg - Bydd plant Clychau'r Gog yn derbyn  set o lythrennau neu eiriau i ymarfer eu darllen / sillafu yn wythnosol. Fe fydd y 'Llyfr Llythrennedd' yn eu bagiau glas ar ddydd Gwener, i'w cwblhau a'u dychwelyd erbyn y Dydd Llun canlynol.

Prosiect - Dros cyfnod o ychydig wythnosau, bydd cyfle gan y disgyblion i ddewis a chwblhau prosiect fer o'u dewis hwy. Mae'r gwaith prosiect yn rhoi'r cyfle i'r disgyblion i weithio heb cymaint o gyfyngder amser, i ddatblygu amrywiaeth o sgiliau ac i gyflwyno gwaith sydd wedi ennyn eu diddordeb. 

  • BYRBRYD A DIOD

Byddwn yn darparu llaeth a ffrwyth yn ddyddiol. (20c y dydd - talu ar ParentPay)

Os gwelwch yn dda, darparwch botel ddŵr i'ch plentyn gyda'u henw nhw'n glir arno er mwyn iddynt gael digon i'w yfed drwy'r dydd. Bydd y poteli yn dychwelyd adref yn ddyddiol er mwyn iddynt gael eu golchi a'u hail-lenwi.

  • YMARFER CORFF

Bydd gwersi Ymarfer Corff yn cael eu cynnal ar ddydd Llun a Iau. Byddwn hefyd yn manteisio ar bob cyfle i weithio yn yr awyr agored pan fydd y tywydd yn sych! Sicrhewch bod gan eich plentyn grys-t gwyn neu lys, drowsus byr / leggings tywyll a phâr o esgidiau rhedeg yn yr ysgol. Cofiwch labelu pob dilledyn yn glir!

  • TRYDAR - @missffwilliams

Cofiwch ddilyn ein tudalen trydar er mwyn gweld lluniau o holl hwyl a sbri y dosbarth! Mae Miss Williams yn nodi unrhyw negeseuon pwysig ar ein tudalen Trydar hefyd.