Skip to content ↓

Miss M Jones yw ein hathrawes eleni yn nosbarth Clychau’r Gog ac mae Miss Binding a Miss Pearce hefyd yn ein helpu. Mae 29 o ddysgwyr hapus a chwilfrydig yn y dosbarth sydd yn hoff iawn o astudio themâu newydd.

Rydym wrth ein boddau yn darllen, ymarfer ein sgiliau ysgrifennu, cwblhau gwaith rhifedd, darganfod sgiliau digidol newydd yn ogystal â chynnal ymholiadau gwyddonol cyffrous yn y dosbarth. Ein thema cyntaf eleni fydd Byd Llawn Dychymyg lle byddwn yn dathlu’r cyfoeth o lenyddiaeth a barddoniaeth sydd gennym yma yng Nghymru.

Pwysig:

 

  • Bydd ein gwersi ymarfer corff yn digwydd ar ddyddiau Llun ac Iau.
  • Byddwn yn derbyn llyfr darllen newydd yn ein bagiau glas ar ddydd Gwener. Disgwylir i’r bag glas gael ei ddychwelyd i’r ysgol erbyn y dydd Mercher canlynol.
  • Bydd tasgau sillafu a rhifedd yn cael eu gosod ar Google Classroom ar ddyddiau Gwener.
  • Bydd tudalen Dewis Difyr yn cael ei gosod ar Google Classroom ar ddechrau pob hanner tymor er mwyn i ni allu parhau â’n dysgu adref.

 

 

Diolch yn fawr iawn,

Miss M Jones

 

Cofiwch ein dilyn ar Trydar - @MissMJones3