Skip to content ↓
Arweinydd Pwnc: Miss Nia Wyn Tudor
Bwrdd Arholi: CBAC
Arholiadau: 40%
Gwaith cwrs: 60%

Anghenion Mynediad:

Er byddai TGAU Drama yn fantais, nid yw’n angenrheidiol. Serch hynny dylid cael profiadau perfformio tu fewn a thu allan i’r ysgol ynghyd â diddordeb byw yn y Theatr. Bydd disgwyl eich bod yn cymryd rhan mewn gweithgareddau allgyrsiol yr Adran ac yn mynychu’r Theatr yn rheolaidd.

Beth yw Drama?

Mae Drama ac Astudiaethau Theatr yn bwnc bywiog ac amrywiol. Fe gewch gyfle i ddatblygu gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau ym maes Drama a’r Theatr. Byddwch yn astudio a pherfformio dramâu, creu a pherfformio gwaith eich hunain, dadansoddi ac ystyried perfformiadau a dramâu yn feirniadol. Prif ffocws y cwrs yw gwella eich sgiliau perfformio er mwyn i chi gael cyfle i fynd ymlaen i astudio mewn Coleg Drama neu Brifysgol.

Beth fyddaf yn dysgu o fewn Drama?

Cewch ddewis actio neu sgil dechnegol. Unedau ymarferol sy’n seiliedig ar destunau arbennig. Byddwch yn astudio’r ddrama gyfan ac yn dethol golygfa briodol ar gyfer y perfformiad. Yn ogystal, byddwch yn creu darn dyfeisio ar thema arbennig, yn sgriptio, hel syniadau, creu cymeriadau ac yn arbrofi i greu darn o theatr gyffrous. Bydd y perfformiad yn digwydd o flaen cynulleidfa. Bydd rhaid defnyddio amrywiaeth o dechnegau theatr er mwyn creu perfformiadau arbrofol.

Cynnwys y cwrs:

Uned 1 – Gweithdy Theatr

Uned 2 – Testun mewn Theatr

Uned 3 – Testun ar Waith

Uned 4 – Testun mewn Perfformiad

Gyrfaoedd posib: Actio | Gyrfa tu ôl i’r llenni, megis, coluro, gwisg, sain, dylunio set, goleuo, rheolwr llwyfan a chyfarwyddo | Theatr a theledu | Addysg | Y Gyfraith | Newyddion a’r wasg | Cyflwyno | Gohebu | Cyfarwyddwr Theatr a theledu | Therapydd Llefaredd | Gweithiwr cymdeithasol

Cyswllt i’r wefan ar gyfer y cwrs :

https://www.cbac.co.uk/qualifications/drama/r-drama-gce-asa-from-2016/index.html