Skip to content ↓
Arweinydd Pwnc: Mr Dewi Davies
Bwrdd Arholi: CBAC
Arholiadau: 100%
Gwaith cwrs: 0%

Anghenion Mynediad:

I astudio Ffiseg ym mlwyddyn 12 fydd rhaid ennill gradd B neu’n uwch mewn Ffiseg a Mathemateg ar lefel TGAU. Dylech fod wedi sefyll papurau Haen Uwch yn y ddau bwnc.

Beth yw Ffiseg?

Mae Ffiseg yng nghalon pob peth ac yn bwnc diddorol iawn i astudio yn yr ysgol, prif ysgol ac yn bellach. Mae Ffiseg yn helpu darganfod atebion i gwestiynau anodd fel sut ddechreuodd y bydysawd a sut y bydd yn dod i ben? Beth yw twll du? Ydy e’n bosib teithio yn ôl mewn amser? Ffiseg sy’n darparu’r sylfaen i ddatblygiad technolegau newydd a dyfodol ein byd. O ddarnau lleiaf ein cyrff i’r galaethau mwyaf, Ffiseg sy’n helpu ni i ddeall sut mae ein bydysawd yn gweithio.

Beth fyddaf yn dysgu o fewn Ffiseg?

UG Uned 1 Mudiant, Egni A Mater

UG Uned 2. Trydan a Golau

U2 Uned 3. Osgiliadau a Niwclysau

U2 Uned 4. Meysydd ac Opsiynau

U2 Uned 5. Arholiad Ymarferol

Gyrfaoedd posib:

Mae Ffiseg yn agor drysau i amrywiaeth o yrfaoedd. Mae dros hanner y ffisegwyr yn gweithio ym meysydd ymchwiliol a datblygiad, peirianneg a thechnoleg gwybodaeth. Mae eraill yn gweithio ym meddyginiaeth, seryddiaeth, meteoroleg a dysgu. Mae cyfleon da i’w cael yn y sectorau ariannol, telathrebu a diwydiant trydanol, pob un â thâl uchel o tua £40Mil. Mae rhai Ffisegwyr yn gweithio i ddatrys problemau ar ffin ein dealltwriaeth ac eraill yn defnyddio Ffiseg i ddatrys problemau heriol sy’n codi o agweddau diwydiannol ym mywyd pob dydd.

Pupil Comment:

Cyswllt i’r wefan ar gyfer y cwrs:

cbac.co.uk/qualifications/science/as-a-level/physics-as-a-level-2015/