Skip to content ↓

Croeso i ddosbarth Glas y Gors! 

Mr Bowen sydd yn ein dysgu ni eleni gyda help llaw Mrs John a Miss Shepherd.

Mae 28 o blant hapus yn ein dosbarth ni sydd yn mwynhau chwarae a darganfod.  Ein thema y tymor hwn yw 'Coeden Deulu.

 
Gwybodaeth Ddefnyddiol

Darllen

Ar wahan i ddydd Iau, bydd bagiau glas yn cael eu dosbarthu bob diwrnod ac maent i'w dychwelyd y diwrnod canlynol. Mae'r llyfr darllen yn y bag er mwyn ymarfer sgiliau darllen hollbwysig. Yn ogystal, mae yna gofnod darllen yn y bag glas er mwyn nodi sylwadau. Bydd llyfrau yn cael eu newid ar ddydd Gwener.

Tasg Cartref

Bydd tasg cartref yn cael ei roi yn y llyfr gwaith cartref ar ddydd Gwener i'r plant i'w wneud adref. Dylid dychwelyd y gwaith cartref ar ddydd Llun yn y bag glas.

Byrbryd

Rydym ni'n mwynhau byrbryd o laeth a ffrwyth bob diwrnod. Cofiwch anfon arian llaeth a ffrwyth i mewn (20c y diwrnod). Mae hyn i'w dalu drwy Parentpay.

Ymarfer Corff

Bydd gwersi Ymarfer Corff yn cael eu cynnal ar ddydd Mawrth ac ar ddydd Gwener. Os gwelwch yn dda, sicrhewch bod gan eich plentyn grys-t llys, drowsus byr / leggings tywyll a phâr o esgidiau rhedeg yn yr ysgol. Cofiwch labelu pob dilledyn! 

Trydar

Cofiwch ddilyn ein hynt a helynt ar drydar ein dosbarth: @MrMBowen1