Skip to content ↓
Arweinydd Pwnc: Miss Rhiannon James
Bwrdd Arholi: CBAC 
Arholiadau: 80%
Gwaith cwrs: 20%

Anghenion Mynediad:

Rhoddir y cyfle i’r rhai sydd am barhau â’u hastudiaethau hanesyddol i ddilyn y cwrs. Dylech anelu i gyrraedd Gradd B neu’n uwch yn TGAU Hanes. Serch hynny, mae’n bosib hefyd i fyfyrwyr ail ymafael yn y pwnc os nad ydynt wedi ei astudio yn TGAU. Ystyrir pob cais yn unigol.

Beth yw Hanes?

Haneswyr! Wrth astudio’r gorffennol, gallwn wau’r dyfodol. Mae’r cwrs yn gofyn i chi ddefnyddio eich gwybodaeth, dealltwriaeth a beirniadaeth i gadw Hanes yn fyw. Mae Hanes yn ddefnyddiol er mwyn datblygu eich sgiliau i fynegi barn, cyflwyno syniadau a dadleuon, casglu ac ymchwilio deunydd a threfnu deunydd mewn ffordd gydlynol. Mae Hanes yn bwnc academaidd ac mae’r sgiliau y byddwch yn meithrin trwy astudio’r pwnc yn gallu cynnig rhywbeth i bob swydd a chwrs coleg neu brifysgol. Mae’n gymhwyster atyniadol i gyflogwyr.

Beth fyddech yn dysgu o fewn Hanes?

Bwriad y cwrs yw i gynnig astudiaeth gyffrous ac amrywiol, ac i sicrhau rydym yn astudio rhai cyfnodau hanesyddol gwahanol o’r hyn ag astudiwyd yn y cwrs TGAU. Byddwch yn astudio digwyddiadau hanesyddol hynod o ddiddorol a chyfareddol o fewn cyfnodau modern a chanoloesol yn ystod y cwrs. Defnyddir sawl dull o ddysgu ac addysgu megis trafodaeth seminar, cyflwyniadau llafar, ymchwilio ffynonellau, fideos, ymchwilio trwy ddefnyddio TGCh ac ymweliadau addysgol. Gobeithir hefyd trefnu darlithoedd allanol. Disgwylir i chi ymchwilio a darllen yn annibynnol.

Cynnwys y cwrs:

Uned 1 – Llywodraeth, Gwrthryfel a Chymdeithas yng Nghymru a Lloegr 1485-1603

Uned 2 – Yr Almaen: Democratiaeth i Unbennaeth 1918-1945

Uned 3 – Y Ganrif Americanaidd 1890-1990

Uned 4 - Yr Almaen: Democratiaeth i Unbennaeth 1918-1945

Uned 5 – Ymchwiliad Hanesyddol Unigol

Gyrfaoedd posib:

Mae Hanes yn fanteisiol ar gyfer y gyfraith, newyddiaduriaeth, swydd mewn archifdy ac amgueddfa, llyfrgellyddiaeth, gwasanaeth sifil, addysg, heddlu, lluoedd arfog, swyddi rheoli, y byd marchnata a gwerthu.

Cyswllt i’r wefan ar gyfer y cwrs:

 https://www.cbac.co.uk/qualifications/history/r-history-gce-asa-from-2015/