Skip to content ↓

 

Croeso i noson agored rhithiol y chweched dosbarth!

Ar y dudalen hon ceir cyflwyniad gan bob adran yn esbonio cynnwys y cwrs Lefel A, copi o'r prosbectws diweddaraf a chyswllt i'r dudalen bynciol am fwy o wybodaeth.  

Cofiwch i ddilynwch ni ar drydar am ein newyddion diweddaraf!

Gobeithio y cewch chi fwynhau cael blas o fywyd yn y chweched ddosbarth!

 

You have not allowed cookies and this content may contain cookies.

If you would like to view this content please

 

 

Addysg Gorfforol

You have not allowed cookies and this content may contain cookies.

If you would like to view this content please

Bagloriaeth Cymru

 

 

Busnes Cymwhysol

 

You have not allowed cookies and this content may contain cookies.

If you would like to view this content please

 

Cemeg

 

You have not allowed cookies and this content may contain cookies.

If you would like to view this content please

 

Perfformio Cerdd (Lefel 3)

 

You have not allowed cookies and this content may contain cookies.

If you would like to view this content please

 

Cyfrifiadureg

 

You have not allowed cookies and this content may contain cookies.

If you would like to view this content please

 

Daearyddiaeth

You have not allowed cookies and this content may contain cookies.

If you would like to view this content please

Ffrangeg a Sbaeneg

 

You have not allowed cookies and this content may contain cookies.

If you would like to view this content please

 

Gwyddor Feddygol (Lefel 3)

 

You have not allowed cookies and this content may contain cookies.

If you would like to view this content please

 

Hanes

You have not allowed cookies and this content may contain cookies.

If you would like to view this content please

Saesneg Iaith a Llenyddiaeth

 

You have not allowed cookies and this content may contain cookies.

If you would like to view this content please

 

Seicoleg

 

You have not allowed cookies and this content may contain cookies.

If you would like to view this content please

 

TGCH Cymhwysol

 

You have not allowed cookies and this content may contain cookies.

If you would like to view this content please

 

 

Athroniaeth, Moeseg a Bwdhaeth

 

You have not allowed cookies and this content may contain cookies.

If you would like to view this content please

 

Bioleg

 

You have not allowed cookies and this content may contain cookies.

If you would like to view this content please

 

Celf a Thechnoleg

 

You have not allowed cookies and this content may contain cookies.

If you would like to view this content please

 

Cerddoriaeth

 

You have not allowed cookies and this content may contain cookies.

If you would like to view this content please

 

BTEC Chwaraeon (Lefel 3)

 

You have not allowed cookies and this content may contain cookies.

If you would like to view this content please

 

Cymraeg

 

You have not allowed cookies and this content may contain cookies.

If you would like to view this content please

 

Drama ac Astudiaethau'r Theatr

 

You have not allowed cookies and this content may contain cookies.

If you would like to view this content please

 

Ffiseg

 

You have not allowed cookies and this content may contain cookies.

If you would like to view this content please

 

Gwleidyddiaeth

 

You have not allowed cookies and this content may contain cookies.

If you would like to view this content please

 

Gwyddor Bwyd a Maeth

 

You have not allowed cookies and this content may contain cookies.

If you would like to view this content please

 

Mathemateg a Maths Pellach

 

You have not allowed cookies and this content may contain cookies.

If you would like to view this content please

 

Saesneg Llenyddiaeth

 

You have not allowed cookies and this content may contain cookies.

If you would like to view this content please

 

Teithio a Thwristiaeth

 

You have not allowed cookies and this content may contain cookies.

If you would like to view this content please

 

Troseddeg (Lefel 3)

 

You have not allowed cookies and this content may contain cookies.

If you would like to view this content please

 

 

Dilynwch y ddolen isod i weld copi o brosbectws y Chweched