Skip to content ↓

Croeso i Noson Opsiynau Rithiol Blwyddyn 9!

Croeso gan y Pennaeth, Mr Rhys Angell-Jones

 

You have not allowed cookies and this content may contain cookies.

If you would like to view this content please

 

 

Croeso gan Pennaeth Blwyddyn 9, Mr Huw Williams

 

You have not allowed cookies and this content may contain cookies.

If you would like to view this content please

 

 

Croeso i Noson Opsiynau Rithiol Blwyddyn 9 Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg.

Yma, gallwch ddarganfod yr holl wybodaeth sydd ei angen arnoch chi a'ch plentyn i wneud y penderfyniad ar gyfer dewis pynciau opsiwn TGAU. Porwch drwy'r holl wybodaeth sydd yma a mwynhewch - mae yma lu o gyflwyniadau a gwybodaeth ar eich cyfer chi.

Atodir llyfryn opsiynau 2021-2023 yma ac ar waelod y dudalen fel pdf. 

Gwybodaeth Cyffredinol:

Pynciau Craidd:
 • Cymraeg - 2*TGAU (Iaith a Llenyddiaeth)
 • Saesneg - 2*TGAU (Iaith a Llenyddiaeth)
 • Mathemateg - 2*TGAU(Rhifedd a Mathemateg)
 • Gwyddoniaeth - 2/3* TGAU (yn ddibynnol ar set)
 • Tystysgrif Her Sgiliau
Pynciau Statudol:
 • ABCH
 • Addysg Grefyddol
 • Addysg Gorfforol

Cyflwyniadau Adrannau:

Gallwch ffeindio y cyflwyniadau isod fesul maes dysgu ac addysgu yn y dewislen.

Celfyddydau Mynegiannol
 • Celf
 • Cerdd
 • Drama
Dyniaethau
 • Athroniaeth, Moeseg a Chrefydd
 • Daearyddiaeth
 • Hanes
 • Twristiaeth
Galwadigaethol
 • Gwallt a Harddwch
 • Llwyddo*

 

Gwyddoniaeth a Thechnoleg
 • Cyfrifiadureg
 • Cymdeithaseg
 • Dylunio Cynnyrch
 • Gwaith Pren
 • Technoleg Ddigidol
Iechyd a Lles
 • Dysgu yn yr Awyr Agored
 • Addysg Gorfforol
 • Busnes
 • Gofal a Iechyd Cymdeithasol a Gofal Plant
 • Lletygarwch ac Arlwyo
 • Tystysgrif Her Sgiliau
Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu
 • Ieithoedd Tramor Modern
 

Celfyddydau Mynegiannol

Celf

 

 

You have not allowed cookies and this content may contain cookies.

If you would like to view this content please

 

Cerdd

 

 

You have not allowed cookies and this content may contain cookies.

If you would like to view this content please

 

 

Drama

 

 

You have not allowed cookies and this content may contain cookies.

If you would like to view this content please

 

 

 

Dyniaethau

Athroniaeth, Moeseg a Chrefydd

 

 

You have not allowed cookies and this content may contain cookies.

If you would like to view this content please

 

 

Daearyddiaeth

 

 

You have not allowed cookies and this content may contain cookies.

If you would like to view this content please

 

 

Hanes

 

 

You have not allowed cookies and this content may contain cookies.

If you would like to view this content please

 

 

Twristiaeth

 

 

You have not allowed cookies and this content may contain cookies.

If you would like to view this content please

 

 

Galwadigaethol

Gwallt a Harddwch

 

 

You have not allowed cookies and this content may contain cookies.

If you would like to view this content please

 

 

Llwyddo*

 

 

You have not allowed cookies and this content may contain cookies.

If you would like to view this content please

 

 

 

Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Cyfrifiadureg

 

 

You have not allowed cookies and this content may contain cookies.

If you would like to view this content please

 

 

Cymdeithaseg

 

 

You have not allowed cookies and this content may contain cookies.

If you would like to view this content please

 

 

Dylunio Cynnyrch

 

 

You have not allowed cookies and this content may contain cookies.

If you would like to view this content please

 

 

Gwaith Pren

 

 

You have not allowed cookies and this content may contain cookies.

If you would like to view this content please

 

 

Technoleg Ddigidol

 

 

You have not allowed cookies and this content may contain cookies.

If you would like to view this content please

 

 

Iechyd a Lles

Dysgu yn yr Awyr Agored

 

 

You have not allowed cookies and this content may contain cookies.

If you would like to view this content please

 

 

Addysg Gorfforol

 

 

You have not allowed cookies and this content may contain cookies.

If you would like to view this content please

 

 

Busnes

 

 

You have not allowed cookies and this content may contain cookies.

If you would like to view this content please

 

 

Gofal a Iechyd Cymdeithasol a Gofal Plant

 

 

You have not allowed cookies and this content may contain cookies.

If you would like to view this content please

 

 

Lletygarwch ac Arlwyo

 

 

You have not allowed cookies and this content may contain cookies.

If you would like to view this content please

 

 

Tystysgrif Her Sgiliau

 

 

You have not allowed cookies and this content may contain cookies.

If you would like to view this content please

 

 

Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu

Ieithoedd Tramor Modern

 

 

You have not allowed cookies and this content may contain cookies.

If you would like to view this content please