Skip to content ↓

 

 Rhestr wirio Rhieni
 

 
Rwyf yn gwybod amcanion yr ysgol   
Rwyf yn gwybod amserau’r ysgol   
 Cysylltaf gyda’r ysgol os yw fy mhlentyn yn absennol   
Anfonaf y slip absenoldeb ar ddychweliad fy mhlentyn   
Rwyf yn deall y system “cerdyn Smart”   
Rwyf yn deall y trefniadau os yw fy mhlentyn yn mynd ar wyliau yn ystod y tymor.   
Rwyf yn gwybod â phwy i gysylltu os oes problem yn codi   
Rwyf yn deall y rheolau ynglŷn â’r wisg ysgol   
Rwyf yn deall y rheol ynglŷn â gemwaith, ffôn symudol a’r offer clywedol   
Rwyf yn deall y drefn achwyno   
Rwyf wedi darllen y siartr ymddygiad a rheolau’r ysgol gyda fy mhlentyn   
Rwyf yn derbyn y Cytundeb YsgolCartref ac wedi trafod ymrwymiad y disgybl gyda fy mhlentyn  
Byddaf yn hysbysu’r ysgol os yw manylion cyswllt y teulu yn newid.