Skip to content ↓
Arweinydd Pwnc: Mrs Awel Emlyn
Bwrdd Arholi: CBAC
Arholiadau: 20%
Gwaith cwrs: 80%

Anghenion Mynediad:

Disgwylir bod gennych radd B o leiaf yn Saesneg a Llenyddiaeth Saesneg TGAU, yn ddelfrydol ar bapurau haenau uwch TGAU.

Beth yw Llenyddiaeth Saesneg?

Mae TAG UG a Safon Uwch CBAC mewn llenyddiaeth Saesneg yn annog dysgwyr i ddatblygu eu diddordeb mewn llenyddiaeth ac astudiaethau llenyddol.

Beth fyddaf yn dysgu o fewn Llenyddiaeth Saesneg?

Mae Safon Uwch Llenyddiaeth Saesneg wedi bod yn bwnc poblogaidd erioed. Mae hyn, heb amheuaeth, oherwydd natur y cwrs, sy’n cynnig cyfleoedd i astudio materion hanesyddol, diwylliannol a chymdeithasol trwy gyfrwng llenyddiaeth. Byddwch yn cael eich annog i ddatblygu fel darllenwyr hyderus, annibynnol ac ystyriol mewn ystod eang o weithiau llenyddol clasurol a chyfoes, yn ogystal ag ehangu eich gallu i gymharu testunau ac i ddatblygu gwerthfawrogiad o bwysigrwydd dylanwadau diwylliannol a hanesyddol ar ddarllenwyr ac awduron.

Cynnwys y cwrs:

Uned 1: Rhyddiaith cyn 1900 e.e. Jane Eyre (Bronte) a Drama e.e. A Streetcar Named Desire (Williams)

Uned 2: Barddoniaeth ar ôl 1900 e.e. Owen Sheers, Seamus Heaney

Uned 3: Barddoniaeth cyn 1900 e.e. Milton a cherddi heb eu hastudio o’r blaen

Uned 4: Shakespeare e.e. King Lear

Uned 5: Gwaith cwrs – darllen dau ddarn o ryddiaith o gyfnodau gwahanol e.e. The Great Gatsby, Atonement

Gyrfaoedd posib:

Mae’r pwnc yn sicr yn cydfynd gyda’r mwyafrif o bynciau eraill ac yn gymhwyster teilwng ar gyfer astudio ystod eang o gyrsiau coleg. Rhydd agoriad i yrfau amrywiol megis y Gyfraith a Newyddiaduriaeth.

Cyswllt i’r wefan ar gyfer y cwrs:

https://www.wjec.co.uk/qualifications/english/r-english-literature-gce-from-2015/