Skip to content ↓

CYNRADD

Amserlen Cyfnod Sylfaen

Amser

Gweithgaredd

7.45 - 8.30

Clwb Brecwast

8.30

Ysgol yn Cychwyn

9.00

Cofrestru

10.10 - 10.15

Amser Chwarae Bore

11.00

Sesiwn bore Mesen yn Gorffen

11.45 - 12.45

Amser Cinio 

12.00

Sesiwn Prynhawn Mesen yn cychwyn

1.45 - 1.55

Amser Chwarae Prynhawn

3.05

Diwedd y Dydd

Amserlen Cyfnod Allweddol 2

Amser

Gweithgaredd

7.45 - 8.30

Clwb Brecwast

8.30

Ysgol yn Cychwyn

9.00

Cofrestru

10.15 - 10.30

Amser Chwarae

10.30 - 11.45 Gwersi
11.45 - 12.45 Cinio
2.00-2.05 Amser chwarae prynhawn

3.05

Diwedd y Dydd

UWCHRADD

 Amserlen Uwchradd

Cyfarfod Staff/Bugeiliol

 8.20 – 8.25

Cofrestru

 8.30 – 8.50

Gwers 1

 8.50 – 9.50

 Gwers 2

 9.50 - 10.50

Egwyl

 10.50 - 11.05

Gwers 3

 11.05-12.05 

Gwers 4

 12.05-1.05

Cinio

 1.05- 2.05

Gwers 5

  2.05-3.05