Skip to content ↓

DYDDIADAU TYMHORAU 2020-21

Bydd Dydd Mawrth 1 Medi 2020, *Dydd Llun 19 Gorffennnaf a dydd Mawrth 20 Gorffennaf 2021 yn cael eu dynodi yn ddiwrnodau HMS ar gyfer pob Ysgol a Gynhelir gan yr AALl.

Bydd y ddau ddiwrnod HMS sy’n weddill i’w cymryd yn benderfyniad i bob ysgol yn unigol.

*Bwriedir y caiff y dyddiau HMS hyn eu cymryd naill ai ar ddydd Llun 19 Gorffennaf a dydd Mawrth 20 Gorffennaf neu ar adegau eraill i’w penderfynu gan ysgolion unigol, yn dilyn ymgynghori’n briodol gyda staff, h.y. ar ffurf sesiynau gyda’r hwyr, er enghraifft. 

Bydd yr holl ysgolion yn cau ar Dydd Llun 03 Mai 2021 ar gyfer Gŵyl Banc Calan Mai.

Tymor

Dechrau'r Tymor

Dechrau Hanner Tymor

Diwedd Hanner Tymor

Diwedd Tymor

Nifer y Dyddiau Ysgol

Hydref

01 Medi 2020

26 Hydref 2020

30 Hydref 2020

18 Rhagfyr 2020

75

Gwanwyn

04 Ionawr 2021

15 Chwefror 2021

19 Chwefror 2021

26 Mawrth 2021

55

Haf

12 Ebrill 2021

31 Mai 2021

04 Mehefin 2021

20 Gorfennaf 2021

66

           
       

Cyfanswm

196

Dyddiadau pwysig: 

Nadolig: Dydd Gwener 25 Rhagfyr 2020        

Y Pasg:  Dydd Gwener y Groglith 2 Ebrill 2021 / Dydd Llun y Pasg 5 Ebrill 2021

Gwyliau Banc Calan Mai: Dydd Llun 3 Mai 2021 / Dydd Llun 31 Mai 2021

DYDDIADAU TYMHORAU 2021-22

Bydd Iau 02 Medi 2021 yn ddiwrnod HMS dynodedig ar gyfer yr holl Ysgolion yr AALl a Gynhelir.

Bydd y pedwar diwrnod HMS sy’n weddill yn cael eu cymryd yn benderfyniad i bob ysgol yn unigol.

Bydd yr holl ysgolion ar gau ddydd Llun 2 Mai 2022 ar gyfer Gŵyl y Banc Calan Mai.

Tymor

Dechrau'r Tymor

Dechrau'r Hanner Tymor

Diwedd Hanner Tymor

Diwedd  Tymor

Nifer Dyddiau Ysgol

Hydref

02 Medi 2021

25 Hydref 2021

29 Hydref 2021

17 Rhagfyr 2021

72

Gwanwyn

04 Ionawr 2022

21 Chwefror 2022

25 Chwefror 2022

08 Ebrill 2022

64

Haf

25 Ebrill 2022

30 Mai 2022

03 Mehefin 2022

22 Gorffennaf 2022

59

           
       

Cyfanswm

195

Dyddiadau pwysig: 

Nadolig: Dydd Sadwrn 25 Rhagfyr 2021

Y Pasg: Dydd Gwener y Groglith 15 Ebrill 2022 / Dydd Llun y Pasg 18 Ebrill 2022

Gwyliau Banc Mai: Dydd Llun 2 Mai 2022 a Dydd Llun 30 Mai 2022