Skip to content ↓

Croeso i ddosbarth blwyddyn 6! 

Mr Davies yw ein hathro eleni ac mae Miss Broderick hefyd yn ein helpu ni yn y dosbarth. Mae 29 o blant gweithgar yn ein dosbarth ac rydym yn hoff iawn o astudio themâu newydd. 

Rydym wrth ein boddau yn ysgrifennu, darllen, cwblhau gwaith rhifedd, dysgu sgiliau TGCh newydd a chwblhau arbrofion gwyddonol yn y dosbarth. Ein thema cyntaf am y flwyddyn fydd Cynefin lle byddwn yn ffocysu ar Goedwig Law'r Amazon ac effaith datgoedwigo ar yr ecosystem, a'n planed.

Pwysig: 

  • Bydd ein gwersi ymarfer corff pob dydd Llun a dydd Gwener. 
  • Rydym yn derbyn ein gwaith cartref ddydd Iau ac mae disgwyl i ddysgwyr gwblhau'r gwaith erbyn y dyddiad sydd wedi ei nodi ar y daflen. Bydd prawf sillafu neu dablau pob dydd Llun. 
  • Does dim ffrwyth ar gael i Gyfnod Allweddol 2 ond mae croeso iddynt ddod â darn i'w fwyta amser chwarae y bore. Bydd hefyd angen potel ddŵr ar eich plentyn er mwyn sicrhau ei fod/bod ef/hi yn yfed digon yn ystod y dydd. 

Diolch yn fawr iawn,

Mr Davies 

Cofiwch ein dilyn ar Trydar - @MrSRDavies1