Skip to content ↓

Croeso i ddosbarth blwyddyn 6! 

Miss Jones yw ein hathrawes eleni ac mae Miss Broderick hefyd yn ein helpu ni yn y dosbarth. Mae 28 o blant gweithgar yn ein dosbarth ac rydym yn hoff iawn o astudio themâu newydd. 

Rydym wrth ein boddau yn ysgrifennu, darllen, cwblhau gwaith rhifedd, dysgu sgiliau TGCh newydd a chwblhau arbrofion gwyddonol yn y dosbarth. Ein thema cyntaf am y flwyddyn fydd yr Ail Ryfel Byd lle byddwn yn dysgu am ymgyrch Prydain yn y rhyfel ac hefyd yr effaith a gafodd y rhyfel ar wledydd amrywiol. 

Pwysig: 

  • Bydd ein gwersi ymarfer corff pob dydd Mawrth a dydd Gwener. 
  • Rydym yn derbyn ein gwaith cartref ddydd Iau ac mae disgwyl i ddysgwyr gwblhau'r gwaith erbyn y dyddiad sydd wedi ei nodi ar y daflen. Bydd prawf sillafu neu dablau pob dydd Llun. 
  • Does dim ffrwyth ar gael i Gyfnod Allweddol 2 ond mae croeso iddynt ddod â darn i'w fwyta amser chwarae y bore. Bydd hefyd angen potel ddŵr ar eich plentyn er mwyn sicrhau ei bod ef/hi yn yfed digon yn ystod y dydd. 

Diolch yn fawr iawn,

Miss Jones 

Welcome to year 6!

Miss Jones is our teacher this year with help from Miss Bunnell and Miss Broderick. There are 28 children in our class this year and we all like to work very hard. 

We enjoy writing, reading, maths, art, ICT, PE and science activities to name but a few. Our theme for term is the Second World War where we will be learning about the war effort and also the impact of war on various countries. 

Important:

  • Our PE lessons are on a Tuesday and Friday. 
  • We receive our homework on a Thursday and must return it by the date given on the homework.  On Mondays we have our spelling / times-tables test.
  • There is no fruit and milk for children in the Junior Department.  The children must bring their own water bottle to ensure they drink plenty of water during the day.  We also encourage all children to bring a piece of fruit to school daily to eat during morning play on the yard.

Thank you,

Miss Jones

 

Cofiwch ein dilyn ar Trydar - @MissSJones2