Skip to content ↓

Croeso mawr i dudalen dosbarth Mesen!

Miss Townsend-Ryan sy'n ein dysgu ni eleni gyda help Mrs Storm-Thomas a Miss Pearce. Daw Miss Margetson atom bob dydd Mawrth (am yn ail fore/prynhawn) er mwyn cynnal sesiynau Celfyddydau Mynegiannol. Rydym i gyd yn blant brwdfrydig a hapus!  Mae 35 o blant yn ein dosbarth eleni. Rydym wrth ein boddau yn dysgu pethau newydd trwy chwarae, arbrofi a darganfod. Ein thema'r tymor hwn yw 'Dyma Fi!'

Gwybodaeth Cyffredinol:

  • Ymarfer Corff: Rydym yn cael un sesiwn ymarfer corff bob wythnos. Mi fydd angen i'ch plentyn gwisgo crys-T eich llys, siorts tywyll ac esgidiau ymarfer corff i'r ysgol bob dydd Mercher. Cofiwch roi enw eich plentyn ar bob dilledyn.
  • Gwaith Cartref: Bydd llythyren/ rhif yr wythnos yn weledol i chi ar Google Classrooms yn wythnosol gyda stori'r wythnos i chi fwynhau gydag eich plant.
  • Llaeth a Ffrwyth: Rydym yn cael llaeth a ffrwyth bob diwrnod a gofynnwn am gyfraniad o £1 yr wythnos. (Rhowch yr arian mewn amlen wedi ei labelu'n glir gydag enw a dosbarth eich plentyn i law aelod o staff y dosbarth/ staff y swyddfa neu ar ParentPay).

 

I gael cipolwg o ddigwyddiadau'r dosbarth dilynnwch ni ar trydar (MissRTRyan).