Skip to content ↓

Croeso mawr i dudalen dosbarth Mesen!

Miss Townsend-Ryan sy'n ein dysgu ni eleni gyda help Mrs Storm-Thomas a Miss Pearce. Daw Miss Bennell atom bob bore Gwener yn ystod ein sesiynau Celf a Chrefft (plant bore).  Rydym i gyd yn blant brwdfrydig a hapus!  Mae 36 o blant yn ein dosbarth eleni. Rydym wrth ein boddau yn dysgu pethau newydd trwy chwarae, arbrofi a darganfod. Ein thema y tymor hwn yw 'Dyma Fi!'

Gwybodaeth Cyffredinol:

  • Ymarfer Corff: Rydym yn cael un sesiwn ymarfer corff bob wythnos. Mi fydd eich plentyn angen crys-T eich llys, siorts tywyll ac esgidiau ymarfer corff. Cofiwch roi enw eich plentyn ar flaen y bag ymarfer corff ac ar bob dilledyn.
  • Bagiau Darllen: Mae ein bagiau darllen yn cael eu dosbarthu bob Dydd Gwener. Rhoddir Stori a CD yn y bag bob yn ail wythnos ac yna llyfr llythrennau/rhifau bob wythnos. Rhaid dychwelyd rhain ar Ddydd Mercher. Cofiwch gwblhau'r cofnod darllen gan nodi eich sylwadau chi a sylwadau eich plentyn.
  • Llaeth a Ffrwyth: Rydym yn cael llaeth a ffrwyth bob diwrnod a gofynnwn am gyfraniad o £1 yr wythnos. (Rhowch yr arian mewn amlen wedi ei labelu'n glir gydag enw a dosbarth eich plentyn i law aelod o staff y dosbarth/ staff y swyddfa / ym mag darllen eich plentyn).

 

I gael cipolwg o ddigwyddiadau'r dosbarth dilynnwch ni ar trydar (MissRTRyan).