Skip to content ↓

Croeso i dudalen ddosbarth Llygad y Dydd!

Miss B Williams sy'n ein dysgu ni eleni gyda help Miss L Dawe a Mr M Derbyshire. Daw Miss B Bennell i'n dysgu ni pob bore Mawrth.  Mae 30 o blant brwdfrydig a hapus yn ein dosbarth eleni. Rydym wrth ein boddau yn dysgu pethau newydd trwy chwarae, arbrofi a darganfod. Ein thema y tymor hwn yw 'Dyma Fi!'

Gwybodaeth:

  • Ymarfer Corff: Mae dwy sesiwn ymarfer corff bob wythnos. Mi fydd eich plentyn angen crys-T llys, siorts tywyll ac esgidiau ymarfer corff. Cofiwch roi enw eich plentyn ar flaen y bag ymarfer corff ac ar bob dilledyn. Bydd rhain yn aros yn yr ysgol ac yn dychwelyd ar ddiwedd pob hanner tymor.
  • Bagiau Darllen: Mae ein bagiau darllen yn cael eu dosbarthu yn ddyddiol.  Rhoddir gwaith cartref, llyfr darllen a llyfr llythrennedd yn y bag ar ddydd Gwener. Gofynnwn yn garedig bod y gwaith cartref a'r llyfr llythrennedd yn dychwelyd i'r ysgol erbyn y dydd Llun canlynol er mwyn iddo gael ei farcio. Mae'r llyfr darllen yn aros yn y bag am yr wythnos er mwyn i chi ymarfer yn gyson. Cofiwch gwblhau'r cofnod darllen gan nodi eich sylwadau chi a sylwadau eich plentyn.
  • Llaeth a Ffrwyth: Rydym yn mwynhau llaeth a ffrwyth gyda'n gilydd bob dydd a gofynnwn am gyfraniad o 20c y dydd. Pob taliad i'w wneud drwy system ParentPay.
  • Ysgol y Goedwig: Bydd angen hen got law a hen bâr o esgidiau glaw yn yr ysgol er mwyn mwynhau'r sesiynau ym mhob tywydd! 

 

I gael cipolwg o hwyl a sbri'r dosbarth dilynwch @missbwilliams2 ar Trydar.