Skip to content ↓

Croeso i dudalen ddosbarth Llygad y Dydd!

Miss B Williams sy'n ein dysgu ni eleni gyda help Miss L Dawe a Miss M Pearce. Daw Miss Ff Margetson i'n dysgu ni pob dydd Mawrth. Mae 31 o blant brwdfrydig a hapus yn ein dosbarth eleni. Rydym wrth ein boddau yn dysgu pethau newydd trwy chwarae, arbrofi a darganfod. Ein thema y tymor hwn yw 'Dyma Fi!'

Gwybodaeth Ddefnyddiol 

  • Bydd ein gwersi ymarfer corff yn digwydd ar ddyddiau Mawrth ac Iau.
  • Byddwn yn derbyn llyfr darllen newydd yn ein bagiau glas ar ddydd Gwener. Disgwylir i’r bag glas gael ei ddychwelyd i’r ysgol erbyn y dydd Mercher canlynol.
  • Bydd tasgau sillafu a rhifedd yn cael eu gosod ar Google Classroom ar ddyddiau Gwener.
  • Bydd tudalen Dewis Difyr yn cael ei gosod ar Google Classroom ar ddechrau pob hanner tymor er mwyn i ni allu parhau â’n dysgu adref.

Llaeth a Ffrwyth

Rydym yn mwynhau llaeth a ffrwyth gyda'n gilydd bob dydd a gofynnwn am gyfraniad o 20c y dydd. Pob taliad i'w wneud drwy system ParentPay.

Os gwelwch yn dda, darparwch botel ddŵr i'ch plentyn gyda'u henw nhw'n glir arno er mwyn iddynt gael digon i'w yfed drwy'r dydd. Bydd y poteli yn dychwelyd adref yn ddyddiol er mwyn iddynt gael eu golchi a'u hail-lenwi.

I gael cipolwg o hwyl a sbri'r dosbarth dilynwch @missbwilliams2 ar Trydar.