Skip to content ↓

Croeso i dudalen ddosbarth Llygad y Dydd!

Miss B Williams sy'n ein dysgu ni eleni gyda help Miss L Dawe. Daw Miss B Bennell i'n dysgu ni pob bore Mawrth a Miss R Ryan pob prynhawn Mawrth.  Mae 30 o blant brwdfrydig a hapus yn ein dosbarth eleni. Rydym wrth ein boddau yn dysgu pethau newydd trwy chwarae, arbrofi a darganfod. Ein thema y tymor hwn yw 'Dyma Fi!'

Gwybodaeth Ddefnyddiol 

Ymarfer Corff

Mae dwy sesiwn ymarfer corff bob wythnos. Bydd Miss B Bennell yn arwain sesiwn ymarfer corff bore dydd Mawrth a Miss B Williams prynhawn ddydd Iau. Mi fydd eich plentyn angen crys-T llys, siorts tywyll ac esgidiau ymarfer corff. Cofiwch roi enw eich plentyn ar flaen y bag ymarfer corff ac ar bob dilledyn. Bydd rhain yn aros yn yr ysgol ac yn dychwelyd ar ddiwedd pob hanner tymor.

Bagiau Darllen 

Mae ein bagiau darllen yn cael eu dosbarthu yn ddyddiol.  Rhoddir gwaith cartref, llyfr darllen a llyfr llythrennedd yn y bag ar ddydd Gwener. Gofynnwn yn garedig bod y gwaith cartref a'r llyfr llythrennedd yn dychwelyd i'r ysgol erbyn y dydd Llun canlynol er mwyn iddo gael ei farcio. Mae'r llyfr darllen yn aros yn y bag am yr wythnos er mwyn i chi ymarfer yn gyson. Cofiwch gwblhau'r cofnod darllen gan nodi eich sylwadau chi a sylwadau eich plentyn.

Tasgau Cartref

Ffoneg - Bydd plant Llygad y Dydd yn derbyn  set o lythrennau neu eiriau i ymarfer eu darllen / sillafu yn wythnosol. Fe fydd y 'Llyfr Llythrennedd' yn eu bagiau glas ar ddydd Gwener, i'w cwblhau a'u dychwelyd erbyn y Dydd Llun canlynol.

Prosiect - Dros cyfnod o ychydig wythnosau, bydd cyfle gan y disgyblion i ddewis a chwblhau prosiect fer o'u dewis hwy. Mae'r gwaith prosiect yn rhoi'r cyfle i'r disgyblion i weithio heb cymaint o gyfyngder amser, i ddatblygu amrywiaeth o sgiliau ac i gyflwyno gwaith sydd wedi ennyn eu diddordeb. 

Llaeth a Ffrwyth

Rydym yn mwynhau llaeth a ffrwyth gyda'n gilydd bob dydd a gofynnwn am gyfraniad o 20c y dydd. Pob taliad i'w wneud drwy system ParentPay.

Os gwelwch yn dda, darparwch botel ddŵr i'ch plentyn gyda'u henw nhw'n glir arno er mwyn iddynt gael digon i'w yfed drwy'r dydd. Bydd y poteli yn dychwelyd adref yn ddyddiol er mwyn iddynt gael eu golchi a'u hail-lenwi.

I gael cipolwg o hwyl a sbri'r dosbarth dilynwch @missbwilliams2 ar Trydar.