Skip to content ↓
Gwyddor Bwyd a Maeth Lefel 3
Arweinydd Pwnc: Mrs Sian Williams
Bwrdd Arholi: CBAC
Arholiadau: 50%
Gwaith cwrs: 50%

“Mae llawer o agweddau’r cwrs wedi gwneud ym ml 12, felly mae hyn yn rhoi hyder i ni am ein bod wedi gwneud yn sylfaenol unwaith. Rydym yn ymestyn sgiliau ymarferol TGAU. Mae dysgu gwybodaeth ar faeth yn arwain at nifer o yrfaoedd gwahanol. Nid yw’r cwrs yma fel unrhyw gwrs lefel A arall. Ni’n hoffi fe!”

Anghenion Mynediad:

Mae Lefel 2 Lletygarwch ac arlwyo yn ddelfydol ond nid yn orfodol.

Beth yw Gwyddor Bwyd a Maeth?

Mae dealltwriaeth Gwyddor Bwyd a Maeth yn berthnasol ar gyfer nifer o ddiwylliannau swyddi gwahanol. Mae darparwyr gofal a maethynnwyr mewn ysbytai yn defnyddio’r wybodaeth yma. Fel mae hyfforddwyr chwaraeon a hyfforddwyr ffitrwydd. Mae bwytai a gwestai, cynhyrchwyr bwyd ac asiantaethau’r llywodraeth yn defnyddio’r wybodaeth yma i gynllunio polisïau, bwydlenni a chynnyrch bwyd sydd yn cefnogi ymgyrchoedd bwyta’n iach.

Beth fyddaf yn dysgu o fewn Gwyddor Bwyd a Maeth?

Bydd ymgeiswyr yn cael y cyfle i ddysgu am y berthynas rhwng y corff dynol a bwyd yn ogystal â sgiliau ymarferol er mwyn coginio a pharatoi bwyd.

Cynnwys y cwrs:

1 Bodloni Anghenion Maethol Grwpiau Penodol

2 Sicrhau bod Bwyd yn Ddiogel i’w Fwyta

3 Arbrofi i Ddatrys Problemau Cynhyrchu Bwyd

4 Materion Cyfoes mewn Gwyddor Bwyd a Maeth

Gyrfaoedd posib:

Ynghyd â chymwysterau Lefel 3 perthnasol megis cymwysterau Lefel UG a Safon Uwch mewn Bioleg, Cemeg, Cymdeithaseg a Mathemateg a / neu Lefel 3 mewn Lletygarwch neu Wyddoniaeth, bydd dysgwyr yn cael y wybodaeth angenrheidiol i symud ymlaen i gyrsiau gradd addysg uwch, megis:

• BSc Bwyd a Maeth

• BSc Maeth Dynol

• BSc (Anrh) Maeth Iechyd y Cyhoedd

• BSc (Anrh) Gwyddoniaeth a Thechnoleg Bwyd

Cyswllt i’r wefan ar gyfer y cwrs: https://www.wjec.co.uk/qualifications/food-science-and-nutrition/