Skip to content ↓

Croeso i ddosbarth Helygen!

Mr Jones yw ein hathro dosbarth eleni.

Dosbarth o 28 ydyn ni.

Rydym yn ddosbarth gweithgar iawn ac yn mwynhau yn cwblhau gweithgareddau amrywiol fel ysgrifennu yn y Gymraeg a'r Saesneg, Mathemateg, Gwyddoniaeth, Cerddoriaeth ac Addysg Gorfforol, yn ogystal â nifer o weithgareddau diddorol eraill. 

Ein thema y tymor hwn, yw 'Celtiaid Cythryblus', byddwn yn dysgu am ffordd o fyw Y Celtiaid, eu crefydd, credoau ac am Buddug, Brenhines y Celtiaid. 

Pwysig!
  • Mae ein gwersi Addysg Gorfforol ar ddydd Llun a dydd Gwener. Mae'n bwysig dod â gwisg sy'n addas i wneud gymnasteg ac i fynd allan i'r caeau i redeg. Gallwch adael y wisg yn yr ysgol trwy'r hanner tymor.
  • Bydd geiriau/tablau ar gyfer y prawf yn cael eu rhoi allan dydd Iau ac bydd ein prawf sillafu / tablau ar y dydd Llun. 
  • Un tasg gwaith cartref creadigol fydd yn cael ei rhoi pob hanner tymor. 
  • Bydd angen i aelodau'r dosbarth ddod a photel ddŵr eu hun i gadw yn y dosbarth. Rydym hefyd yn annog disgyblion i ddod â darn o ffrwyth bob dydd i'w fwyta amser chwarae.

Diolch

Mr Jones