Skip to content ↓

Rydym yn hynod o falch o'n disgyblion ac am y canlyniadau uchel cyson maent yn ennill pob blwyddyn.  

“Ar ddiwedd Blwyddyn 11, mae bron pob disgybl yn aros mewn addysg amser llawn neu hyfforddiant.  Mae perfformiad disgyblion yn y chweched dosbarth yn gryf.  Mae cyfran y disgyblion sy’n ennill tair gradd A*-C, tair gradd A*-A ac yn y sgôr pwyntiau ehangach yn gyson uwch nag ydyw mewn ysgolion tebyg.” ESTYN 2019