Skip to content ↓

We Are HereRydym yma i

TO INSPIREYSBRYDOLI

We Are HereRydym yma i

TO ENGAGESBARDUNO

We Are HereRydym yma i

TO CHALLENGEHERIO

We Are HereRydym yma i

TO TAKE PARTGYMRYD RHAN

We Are HereRydym yma i

TO SUCCEEDLWYDDO

We Are HereRydym yma

TOGETHERGYDA'N GILYDD

Together

Gyda'n Gilydd

Mae digwyddiadau a gweithgareddau di-ri yn digwydd yn yr ysgol - ac rydym eisiau i chi chwarae rhan yn y bwrlwm! Cadwch eich llygad ar y newyddion diweddaraf fan hyn a chofiwch ein dilyn ar drydar, instagram a youtube er mwyn cael y wybodaeth fwyaf cyfredol!

Chweched Dosbarth Y Fro - Dewch i ymuno!Ysgol y Fro's Sixth Form - Come and join us!Dosbarth Y Fro - Dewch i ymuno!

Darllenwch ein cylchlythyr i glywed mwy am ein Chweched Dosbarth ar ei newydd wedd!Read our newsletter to learn more about our exciting changes to the sixth form.

Contact Us

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg Colcot Rd, Barry, CF62 8YU

01446 450280
post@bromorgannwg.org.uk