Skip to content ↓

We Are HereRydym yma i

TO INSPIREYSBRYDOLI

We Are HereRydym yma i

TO ENGAGESBARDUNO

We Are HereRydym yma i

TO CHALLENGEHERIO

We Are HereRydym yma i

TO TAKE PARTGYMRYD RHAN

We Are HereRydym yma i

TO SUCCEEDLWYDDO

We Are HereRydym yma

TOGETHERGYDA'N GILYDD

Together

Gyda'n Gilydd

Mae digwyddiadau a gweithgareddau di-ri yn digwydd yn yr ysgol - ac rydym eisiau i chi chwarae rhan yn y bwrlwm! Cadwch eich llygad ar y newyddion diweddaraf fan hyn a chofiwch ein dilyn ar drydar, instagram a youtube er mwyn cael y wybodaeth fwyaf cyfredol!

Noson Opsiynau Blwyddyn 9Year 9 Options Evening

Croeso i Ysgol Gymraeg Bro MorgannwgWelcome to Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg!

Dilynwch y linc i archwilio'r ystod eang o bynciau ar gael ac i wylio'r cyflwyniadau noson opsiynau.Follow the link to explore the full range of subjects on offer and to watch the options evening presentations.

Contact Us

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg Colcot Rd, Barry, CF62 8YU

01446 450280
post@bromorgannwg.org.uk