Skip to content ↓

We Are HereRydym yma i

TO INSPIREYSBRYDOLI

We Are HereRydym yma i

TO ENGAGESBARDUNO

We Are HereRydym yma i

TO CHALLENGEHERIO

We Are HereRydym yma i

TO TAKE PARTGYMRYD RHAN

We Are HereRydym yma i

TO SUCCEEDLWYDDO

We Are HereRydym yma

TOGETHERGYDA'N GILYDD

Together

Gyda'n Gilydd

Mae digwyddiadau a gweithgareddau di-ri yn digwydd yn yr ysgol - ac rydym eisiau i chi chwarae rhan yn y bwrlwm! Cadwch eich llygad ar y newyddion diweddaraf fan hyn a chofiwch ein dilyn ar drydar, instagram a youtube er mwyn cael y wybodaeth fwyaf cyfredol!

Noson Agored RhithiolVirtual Open Day

Croeso i Ysgol Gymraeg Bro MorgannwgWelcome to Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg!

Dilynwch ein tudalennau Pontio am fideos newydd pob dydd o'n hadrannau wrth i ni eich croesawu i'n hysgol yn rhithiol o'r 19eg i'r 23ain o Hydref. Follow our Transition pages for new videos every day from our departments as we welcome you to our school virtually between October 19th and 23rd.

Contact Us

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg Colcot Rd, Barry, CF62 8YU

01446 450280
post@bromorgannwg.org.uk