Skip to content ↓

 

Wedi treulio 10 mlynedd hapus iawn fel Pennaeth Ysgol Gyfun Treorci, dim ond un swydd arall oedd o ddiddordeb i mi. Felly, roedd derbyn y newyddion ynglŷn â fy mhenodiad i arwain YGBM drwy’r cyfnod nesaf yn ei datblygiad yn adeg o falchder a chyffro mawr.  Does dim dwy waith amdani, mae llwyddiant hanesyddol yr ysgol yn haeddu clod o’r radd flaenaf.  Wedi dweud hynny, y prif atyniadau i mi yw yr awch ymhlith y llywodraethwyr, y staff,  y disgyblion a’u rhieni i lwyddo o fewn awyrgylch bositif, a’r balchder sydd ganddynt yn eu hysgol.  Edrychaf ymlaen yn fawr i ymuno a’r tîm yn mis Ionawr, ac i ymgymryd â’r dasg o wireddu’r weledigaeth i sicrhau mai YGBM yw yr ysgol orau yng Nghymru.

Mr Rhys Angell-Jones