Skip to content ↓
Croeso i dudalennau’r chweched ddosbarth!

Un o gymunedau mwyaf blaengar a byrlymus yr ysgol yw'r chweched ddosbarth a'i digwyddiadau.
Mae yna ystod eang o wahanol bynciau ar gael i'w astudio yn YGBM gydag athrawon cefnogol ac angerddol i alluogi ein disgyblion i gyrraedd y cyrhaeddiant uchaf posib.

Mae ein chweched yn brysur yn helpu rhedeg clybiau a digwyddiadau; mentora disgyblion iau'r ysgol; a threfnu a chynllunio achlysuron cymunedol ac elusennol.

Rydym hefyd yn edrych ymlaen i gyflwyno ardal newydd y chweched ddosbarth gan gynnwys lolfa, ardal i astudio a llyfrgell a fyddai'n galluogi iddynt weithio ac ymlacio yn yr amgylchedd gorau posib.

Dilynwch y ddolen isod i weld copi o brosbectws y chweched: