Skip to content ↓

 

 

Pleser yw gallu eich croesawu i wefan newydd Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg.

Ymfalchïwn yn ein disgyblion, eu llwyddiannau a’u parodrwydd i ymroi i agweddau amrywiol bywyd ysgol. Mae datblygiadau diweddar i’r adeilad ysgol sy’n cynnwys cae 3G, neuadd chwaraeon a chyfres o ystafelloedd dysgu ac addysgu newydd yn caniatâu i hyn ddatblygu ymhellach. Bydd y wefan newydd yn adlewyrchu brwdfrydedd ac ymroddiad y disgyblion, staff a Llywodraethwyr i fywyd pob dydd Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg. Fel ysgol 3-19, bydd diweddariadau cyson y wefan yn caniatâu i bawb fod yn rhan o fwrlwm yr ysgol. Bydd gwybodaeth am drefniadaeth ddyddiol, clybiau, teithiau, gweithgareddau, digwyddiadau yn ymddangos yn rheolaidd arni. Mae’r wefan yn arf bwysig i ddatblygiad y disgyblion wrth i ni gyd gydweithio fel staff a rhieni i alluogi'r disgyblion i gyrraedd copa’r mynydd.