Skip to content ↓

Mae’r Adran Cynnal Dysgu yn cefnogi disgyblion ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) mewn amrywiaeth o ffyrdd. Cynhelir dosbarthiadau cynnal yn y Gymraeg, Saesneg a Maths ar gyfer disgyblion ag anghenion dysgu dwys.  Yn ogystal, ceir amrywiaeth o raglenni ymyrraeth am gyfnodau penodol i gefnogi llythrennedd a rhifedd.  Drwy gyd-weithio’n agos â chydlynwyr ADY ein ysgolion cynradd, sicrhawn bod anghenion dysgu ein disgyblion yn cael eu hadnabod yn gynnar yn ystod Blwyddyn 7.

Ym mis Medi 2020 bydd grŵp targed o ddisgyblion a fyddai yn elwa o fewnbwn arbenigol i godi safon eu lefelau llythrennedd yn derbyn eu gwersi Cymraeg, Hanes, Daearyddiaeth ac Addysg Grefyddol gyda dau athro ym mlwyddyn 7.  Y nod yw cynnig cynhaliaeth i’r disgyblion o fewn y pynciau yma mewn grŵp llai gyda gwaith addas wedi ei deilwra yn arbennig ar eu cyfer.