Skip to content ↓

Pennaeth

Mr Hywel Price

Dirprwy Bennaeth

Mrs Catrin Bennett

Penaethiaid Cynorthwyol (Uwchradd)

Dr Helen Baker
Miss Bethan Jones
Mrs Nia Rowlands

Pennaeth Cynorthwyol (Cynradd)

Miss Becca Pugh

Pennaeth Cyfnod Allweddol 2

Miss Sioned Jones

Pennaeth Cyfnod Allweddol 3

Mrs Laura Downey

Pennaeth Blwyddyn 7

Mr Gareth Jones

Pennaeth Blwyddyn 8

Mrs Bethan Morgan

Pennaeth Blwyddyn 9

Mr Huw Williams

Uwchbennaeth Cyfnod Allweddol 4

Miss Mari Williams

Pennaeth Blwyddyn 10

Mr Meilir Roberts

Pennaeth Blwyddyn 11

Mr Owain Rowlands

Uwchbennaeth Cyfnod Allweddol 5

Mr James Evans

Cynradd

Cyfnod Sylfaen

Mesen (Meithrin)

Miss Rebecca Townsend-Ryan

Llygad y Dydd (Derbyn)

Miss Bethan Williams

Clychau’r Gog (Blwyddyn 1)

Mrs Ffion Williams

Glas y Gors (Blwyddyn 2)

Mr Marc Bowen

Cyfnod Allweddol 2

Onnen (Blwyddyn 3)

Mr Steffan Davies

Helygen (Blwyddyn 4)

Mr Steffan Jones

Ywen (Blwyddyn 5)

Mr Tomi Turner

Derwen (Blwyddyn 6)

Miss Sioned Jones

Cynorthwywyr

Ms Sharon Broderick
Miss Menna Gibbon
Mrs Bethan John
Miss Chloe Sheppard
Mrs Cristyna Thomas
Miss Lauren Dawe
Miss Natasha Williams

CPA Miss Branwen Bennell

ALNCo

  Miss Becca Pugh

Uwchradd

Cymraeg

Mr Huw Hughes
Mrs Sian James
Miss Bethan Jones
Mr Gareth Jones
Miss Heledd Lewis
Mrs Bethan Morgan
Miss Angharad Rogers

Miss Delyth Roberts

Saesneg

Mrs Awel Emlyn
Mrs Eleri Evans
Mrs Ffion Harries
Mr Gwilym Jeffs
Ms Elena Morgan
Mr Gethin Palmer

Miss Delyth Roberts

Gwyddoniaeth

Miss Catrin Walters
Mr Dewi Davies
Mrs Laura Downey
Miss Lowri Elena
Mr Owain Jones
Miss Cari Ormerod

Mrs Anwen Jones

Mathemateg

Miss Alaw Ifans
Mr Rhys Evans
Mr Rhodri Hanmer (Cydlynydd ABCH)
Mr Owain Rowlands
Mr Rhys Davies

Mr Gareth Lewis

Mr Ithel Davies

Addysg Gorfforol

Mr Richard Chidley
Mr Rhys Beynon
Miss Bethan Price
Miss Mari Williams

Ieithioedd Tramor Fodern

Miss Mari Davies
Mrs Nia Rowlands
Mrs Astrid Price
Mr Dominic Farr

Technoleg

Mr Matthew Davies

Mr Gareth Wilkins

Mr Adrian Jones

Mrs Lois Bowen

Mrs Sian Williams

Celf

Mrs Nerys Griffiths
Mr Meilir Roberts

Cerdd

Mrs Catrin Williams
Miss Betsan Morgan

Drama

Mrs Nia Tudor

 

Mrs Ruth Lloyd

Dyniaethau

Miss Ruth Davies (Pennaeth Addysg Grefyddol)
Miss Heulwen Evans (Pennaeth Daearyddiaeth)
Miss Rhiannon James (Pennaeth Hanes)
Mr Sion Evans
Mrs Sian Gimblett
Miss Lowri Jones
Mrs Catrin Noakes 
Mrs Lisa Sarracini

Mrs Rhian Borde-Davies

Mr Gwilym Powell

Technoleg Gwybodaeth

Mrs Laura Watkins
Mr Huw Williams
Mr Dilwyn Owen

Asrudiaethau Busnes

Mr Jonathan Crimp

Seicoleg a Chymdeithaseg

Miss Elin Evans

BAC Cymraeg

Mrs Sian James

Cynnal Dysgu

Mrs Catrin Davies (ALNCo)
Mrs Lisa Sarracini

Cynorthwyr

Mrs Dot Connell
Mr Edryd Thomas
Mrs Lowri Bell 
Mrs Rhian Shugar
Miss Natasha Turner

Miss Rhiannon Phillips-Griffiths

Adrab Lles

Mrs Charlotte Lewis

 

Mr Morgan Denham

Staff Gweinyddol

Miss Emily Denham (Rheolwr Cyllid)
Miss Rochelle Davies
Miss Charlotte Dechamps
Miss Lucia Osborne
Mrs Katy Hurley
Miss Sian Jones

Lauren Duddridge (Cynradd)

Technegwyr

Mrs Debbie Haswell
Miss Devonne O'Connor
(Gwyddoniaeth)
Mrs Louise Hawkins (Technoleg a Chelf)