Skip to content ↓

Ffurflen Gais Mynediad Chweched

Gwahoddwn ni chi i lenwi ffurflen gais am fynediad i’r chweched dosbarth.  Hoffwn eich atgoffa bod disgwyl i flynyddoedd 12 a 13 arwain gweddill yr ysgol wrth annog a chefnogi gwerthoedd craidd ein hysgol.  Yn benodol hoffwn dynnu sylw at y canlynol:

 

  • Defnyddio a hyrwyddo’r Iaith Gymraeg
  • Agwedd bositif tuag at yr ysgol a’r gwaith
  • Cyfrannu tuag at fywyd ehangach yr ysgol
Bydd y wybodaeth pynciol terfynol yn cael ei ddanfon drwy Microsoft Forms yn fuan.