Skip to content ↓

RHEOLAU GWISG YSGOL

Fel ysgol rydym yn ymfalchïo yn ein safonau uchel o’r wisg ysgol ac ymarweddiad cyffredinol. Credwn fod y wisg yn ymarferol a syml tra ei fod hefyd yn cadw costau i lawr i deuluoedd.

Bydd eich mab/merch yn hollol ymwybodol o’r rheolau yma ond dyma rai o’r prif bwyntiau hoffwn dynnu eich sylw atynt:

Cynradd ac Uwchradd

 • Ni chaniateir gemwaith na cholur yn yr ysgol
 • Ni chaniateir steil gwallt anghyffredin

 

Gwisg Ddyddiol

 • Esgidiau du plaen
 • Dim 'Trainers'
 • Dim sodlau uchel
 • Crys polo a chrys chwys swyddogol yr ysgol
 • Cot gnuog a/neu got law swyddogol yr ysgol YN UNIG

 

Naill ai:

 • Trowsus nefi plaen clasurol (DIM jeans, chinos, flares, trowsus melfared neu wisg chwaraeon) gyda sannau nefi
 • Sgert blaen nefi hyd at y penglin gyda sannau/deits nefi

Gwisg Haf Cynradd

 • Ffrog haf glas a gwyn
 • Crys polo swyddogol yr ysgol
 • Crys chwys neu chardigan swyddogol yr ysgol
 • Siorts nefi
Crys Polo
Crys Chwys
Cot gnuog a chot law

 

Cynradd: Gwersi Addysg Gorfforol

 • Crys T Llys (coch, glas, gwyrdd)
 • Siorts neu sgert nefi
 • Sanau nefi
 • Trainers

 

 

Uwchradd: Gemau Ysgol

 • Crys rygbi swyddogol yr ysgol
 • Siorts neu sgert swyddogol yr ysgol
 • Sanau glas swyddogol yr ysgol
 • Trainers neu boots

 

Uwchradd: Gwersi Addysg Gorfforol

 • Crys polo gwyn swyddogol
 • Siorts glas swyddogol
 • Sanau glas swyddogol
 • Trainers
Crys rygbi
Siorts a sgert
Crys chwys

 

Chweched Ddosbarth

 • Dim ond un freichled/mwclis/modrwy/gemwaith synhwyrol o ran maint. Caniateir colur ysgafn a lliwio ewinedd a phaent clir yn unig.
 • Caniateir un par o stỳds ar waelod y glust.
 • Ni chaniateir steil na lliw gwallt anghyffredin sydd ddim yn cadw at safon na steil gwisg yr ysgol.
 • Sgert ddu blaen addas hyd at y ben-glin i’r merched. Ni chaniateir sgertiau tynn.
 • Trowsus du plaen i’r bechgyn/merched (dim chinos, jeans, trowsus tynn, trowsus sydd â bathodynau amlwg na botymau amlwg)
 • Esgidiau lledr plaen du nid trainers na daps canfas gyda logo arnynt.
 • Sanau du neu deits du.
Siwmper

 

Cot gnuog

 

 

Blowsen llewys byr

 

Blowsen llewys hir

 

 
Crys llewys byr

 

Crys llewys hir

 

Mae gwisg ysgol ar gael o siop YC Sports Canton neu ar wefan YC Sports.

Mae sawl ffordd i brynu'r wisg o YC Sports:

 • Gallwch archebu ar-lein a'i chael i'w gludo i'ch tŷ gyda thâl cludiant ychwanegol.
 • Gallwch archebu ar-lein a defnyddio'r opsiwn 'Click and Collect' gyda chludiant am ddim.
 • Gallwch archebu i'w gasglu o Brif dderbynfa'r ysgol
 • Bydd gyda YC Sports siop 'pop up' ar ddiwedd pob hanner tymor yn yr ysgol.
 • Neu gallwch ymweld â siop YC Sports:

                                                         YC Sports (Canton)
                                                         156 Cowbridge Rd East
                                                         Caerdydd
                                                         CF11 9DU
                                                         02920220246

Noder, does dim gwisg YGBM ar gael o'r gangen ar Crwys Road.

Rhoddion 

Rydym yn derbyn gwisg ysgol ail law, gallwch ei adael ym mhrif fynedfa'r Cynradd neu'r Uwchradd.

Bydd angen i'r eitemau fod yn lân ac mewn cyflwr da.

Caiff y wisg ei werthu, ar bris wedi’i ostwng, mewn digwyddiadau ysgol.

Eiddo Coll

Caiff eiddo coll ei reoli gan Miss Cari Ormerod, Adran Wyddoniaeth.

Mae'n bwysig sicrhau bod offer a gwisg gydag enw'r disgybl yn glir arnynt.  Os caiff unrhyw eiddo eu colli gydag enw, fe geisiwn ei ddosbarthu yn ôl i'r perchennog.

Os oes gyda chi unrhyw eiddo ar goll, cysylltwch â Miss Omerod i weld y cwpwrdd eiddo coll.