Skip to content ↓

Meddyginiaeth

Nid yw'r ysgol yn darparu meddygyniaeth megis poenladdwr.

Dydyn ni ddim yn rhoi unrhyw feddyginiaeth yn yr ysgol heblaw am foddion a gymerir yn ddyddiol megis: epilepsi, asthma, clefyd y siwgr neu alergedd. Os felly, rhaid sicrhau bod cyflenwad parod o’r moddion yn yr ysgol bob amser.

Bydd angen i rieni gysylltu gyda'r ysgol os yw ei plentyn angen meddygyniaeth yn ystod y diwrnod ysgol.  Caiff unrhyw feddygyniaeth ei gadw yn y sywddfa er diogelwch a chaiff y disgybl y meddygyniaeth o dan oruwchwyliaeth.