Skip to content ↓

Croeso i ddosbarth Onnen!

Mr Davies yw ein hathro eleni. Mae Miss Gibbon a Mr Derbyshire yn ein helpu ni yn y dosbarth eleni.  Bydd Miss Bennell gyda ni pob prynhawn dydd Mawrth.  Mae yna 29 disgybl bywiog a gweithgar yn ein dosbarth.

Gan ein bod ym Mlwyddyn 3, bydd pwnc newydd ar yr amserlen – Saesneg! Rydym yn edrych ymlaen at drafod, darllen ac ysgrifennu yn yr iaith eleni. Rydym hefyd yn mwynhau amryw o wersi eraill fel Cymraeg, Mathemateg, Gwyddoniaeth, Dylunio a Thechnoleg, i enwi ond rhai!

Ein thema yr hanner tymor hwn yw 'Y Celtiaid Cythrublus', a byddwn yn dysgu ac ymchwilio am fywyd pobl, arteffactau, tai a gwisgoedd o'r oes. 

 

Pwysig!

  • Mae ein gwersi Addysg Gorfforol ar ddydd Llun ac ar ddydd Gwener. Mae’n bwysig fod gennych chi’r wisg addas. 
  • Bydd ein gwaith cartref yn cael ei osod ar ddydd Iau a rhaid ei ddychwelyd i’r ysgol erbyn y dyddiad penodedig. 
  • Bydd ein prawf sillafu / tablau yn digwydd bob dydd Llun. 
  • Mae potel ddŵr gan bawb yn y dosbarth er mwyn sicrhau ein bod yn yfed digon i gadw’n iach. Does dim llaeth a ffrwyth ar gael i’r Adran Iau, ond mae croeso i chi ddod â darn o ffrwyth eich hunan i fwyta amser egwyl y bore.   

 

Diolch,

Mr Davies

Dilynwch ni ar ein tudalen Trydar!

@MrSRDavies1