Skip to content ↓

Croeso i ddosbarth Onnen!

Mr Jones yw ein hathro eleni. Mae Miss Richards yn ein helpu ni yn y dosbarth eleni, a bydd Mr S Jones gyda ni pob yn ail fore/prynhawn Mercher.  Mae yna 26 o ddisgyblion bywiog a gweithgar yn ein dosbarth.

Gan ein bod ym Mlwyddyn 3, bydd pwnc newydd ar yr amserlen – Saesneg! Rydym yn edrych ymlaen at drafod, darllen ac ysgrifennu yn yr iaith eleni. Rydym hefyd yn mwynhau amryw o wersi eraill fel Cymraeg, Mathemateg, Gwyddoniaeth, Dylunio a Thechnoleg, i enwi ond rhai!

Ein thema y tymor hwn yw 'Byd Llawn Rhyfeddodau', a byddwn yn dysgu am ac ymchwilio i fewn i fywyd a gwaith Roald Dahl! Hudolus!

 

Pwysig!

  • Mae ein gwersi Addysg Gorfforol ar ddyddiau Iau a Gwener. 
  • Bydd ein gwaith cartref a geiriau sillafu yn cael eu gsod ar ddydd Iau a rhaid ei ddychwelyd i’r ysgol erbyn y dyddiad penodedig. 
  • Bydd ein prawf sillafu / tablau yn digwydd bob dydd Llun. 
  • Mae eisiau potel ddŵr gan bawb yn y dosbarth er mwyn sicrhau ein bod yn yfed digon i gadw’n iach. Does dim llaeth a ffrwyth ar gael i’r Adran Iau, ond mae croeso i chi ddod â darn o ffrwyth eich hunan i fwyta amser egwyl y bore.   

 

Diolch,

Mr Jones

Dilynwch ni ar ein tudalen Trydar!

@onnenYGBM