Skip to content ↓

Am bolisiau'r ysgol, gweler isod.

 

 1. polisi-gwaith-cartref
  pdf
 2. polisi-gwrth-fwlio
  pdf
 3. polisi-gyrfaoedd-a-byd-gwaith
  pdf
 4. polisi-hybu-iechyd
  pdf
 5. polisi-iechyd-a-diogelwch
  pdf
 6. polisi-mat
  pdf
 7. polisi-rheoli-ymddygiad
  pdf
 8. polisi-tal-am-weithgareddau
  pdf
 9. polisi-ymgysylltu-dysgwyr-unigol-a-chyflogwyr-btec
  pdf
 10. admissions-policy
  pdf
 11. aln-policy
  pdf
 12. anti-bullying-policy
  pdf
 13. behaviour-management-policy
  pdf
 14. btec-appeals-policy-and-procedure
  pdf
 15. btec-assessment-malpractice-policy
  pdf
 16. btec-policy-for-individual-learner-engagement-with-employers
  pdf
 17. btec-recognition-of-prior-learning-policy
  pdf
 18. btec-registration-and-certification-policy
  pdf
 19. careers-and-the-world-of-work
  pdf
 20. curriculum-policy-statement
  pdf
 21. cytundeb-cartref-ysgol
  pdf
 22. datganiad-polisi-cyfle-cyfartal
  pdf
 23. datganiad-polisi-y-cwricwlwm
  pdf
 24. deddf-rhyddid-gwybodaeth-2000
  pdf
 25. equal-opportunities-policy
  pdf
 26. exclusion-policy
  pdf
 27. freedom-of-information-act-2000
  pdf
 28. gweithdrefnau-cwynion-ysgol
  pdf
 29. health-and-safety-policy
  pdf
 30. healthcare-needs-policy
  pdf
 31. health-promotion-policy
  pdf
 32. home-school-agreement
  pdf
 33. homework-policy
  pdf
 34. mat-policy
  pdf
 35. payment-for-activities-policy
  pdf
 36. policy-and-guidance-on-anti-bullying
  pdf
 37. polisi-a-chanllawiau-yngylch-wrth-fwlio
  pdf
 38. polisi-ady
  pdf
 39. polisi-a-gweithdrefnau-apel-btec
  pdf
 40. polisi-amau-camymddwyn-mewn-asesiad-btec
  pdf
 41. polisi-anghenion-gofal-iechyd
  pdf
 42. polisi-cofrestru-a-thystysgrifo-btec
  pdf
 43. polisi-cydnabod-dysgu-blaenorol-btec
  pdf
 44. polisi-derbyn
  pdf
 45. polisi-diogelu-plant
  pdf
 46. polisi-dyled-prydau-ysgol
  pdf
 47. polisi-gwahardd
  pdf
 48. safeguarding-policy
  pdf
 49. school-complaints-procedure
  pdf
 50. school-meals-debt-policy
  pdf