Skip to content ↓

Am bolisiau'r ysgol, gweler isod.

 

 1. Home School Agreement
  doc
 2. Cytundeb Cartref Ysgol
  doc
 3. ALN Policy
  doc
 4. Polisi ADY
  docx
 5. Curriculum Policy Statement
  doc
 6. Datganiad Polisi y Cwricwlwm
  doc
 7. Equal Opportunities Policy
  doc
 8. Datganiad Polisi Cyfle Cyfartal
  doc
 9. Polisi Derbyn
  doc
 10. BTEC Polisi Gwirio Mewnol
  doc
 11. BTEC Policy For Individual Learner Engagement With Employers
  docx
 12. Polisi Ymgysylltu Dysgwyr Unigol a Chyflogwyr BTEC
  docx
 13. Admissions Policy
  doc
 14. Polisi Diogelu Data
  docx
 15. Data Protection Policy
  docx
 16. Diogelu ac Amddiffyn HA Estyn 2018
  docx
 17. HA Diogelu ac Amddiffyn Estyn 2019
  docx
 18. School Meals Debt Policy
  docx
 19. Polisi Dyled Prydau Ysgol
  docx
 20. Exclusion Policy
  doc
 21. Polisi Gwahardd
  doc
 22. Homework Policy
  doc
 23. Polisi Gwaith Cartref
  doc
 24. Anti-Bullying Policy
  doc
 25. Polisi Gwrth Fwlio
  doc
 26. Careers and the World of Work
  doc
 27. Polisi Gyrfaoedd a Byd Gwaith
  doc
 28. Health Promotion Policy
  doc
 29. Polisi Hybu Iechyd
  doc
 30. Health and Safety Policy
  doc
 31. Polisi Iechyd a Diogelwch 2020
  doc
 32. MAT Policy
  doc
 33. Polisi MAT
  doc
 34. Behaviour Management Policy
  doc
 35. Polisi Rheoli Ymddygiad
  doc
 36. Payment for Activities Policy
  doc
 37. Polisi Tal am Weithgareddau
  doc
 38. Atodiad BTEC i'r Polisi Asesu ar gyfer Dysgu
  doc
 39. BTEC Appendix to Assessment for Learning Policy
  doc
 40. BTEC Appeals Policy and Procedure
  doc
 41. Polisi a Gweithdrefnau Apel BTEC
  doc
 42. BTEC Malpractice Policy 2018
  doc
 43. Polisi Amau Camymddwyn mewn Asesiad BTEC
  doc
 44. BTEC Registration and Certification Policy
  doc
 45. Polisi Cofrestru a Thystysgrifo BTEC
  doc
 46. BTEC Recognition of Prior Learning Policy
  doc
 47. Polisi Cydnabod Dysgu Blaenorol BTEC
  doc
 48. BTEC Internal Verification Policy
  doc
 49. Polisi Diogelu Plant
  pdf
 50. Safeguarding Policy
  pdf
 51. Asesiad Risg Covid - Ysgol Gyfan
  pdf
 52. Covid Risk Assessment - Whole School
  pdf