Skip to content ↓

Am bolisiau'r ysgol, gweler isod.

 

 1. Home School Agreement
  doc
 2. Cytundeb Cartref Ysgol
  doc
 3. ALN Policy
  doc
 4. Polisi ADY
  docx
 5. Curriculum Policy Statement
  doc
 6. Datganiad Polisi y Cwricwlwm
  doc
 7. Equal Opportunities Policy
  doc
 8. Datganiad Polisi Cyfle Cyfartal
  doc
 9. Polisi Derbyn
  doc
 10. BTEC Polisi Gwirio Mewnol
  doc
 11. BTEC Policy For Individual Learner Engagement With Employers
  docx
 12. Polisi Ymgysylltu Dysgwyr Unigol a Chyflogwyr BTEC
  docx
 13. Admissions Policy
  doc
 14. Polisi Diogelu Data
  docx
 15. Data Protection Policy
  docx
 16. School Meals Debt Policy
  docx
 17. Polisi Dyled Prydau Ysgol
  docx
 18. Exclusion Policy
  doc
 19. Polisi Gwahardd
  doc
 20. Homework Policy
  doc
 21. Polisi Gwaith Cartref
  doc
 22. Anti-Bullying Policy
  doc
 23. Polisi Gwrth Fwlio
  doc
 24. Careers and the World of Work
  doc
 25. Polisi Gyrfaoedd a Byd Gwaith
  doc
 26. Health Promotion Policy
  doc
 27. Polisi Hybu Iechyd
  doc
 28. MAT Policy
  doc
 29. Polisi MAT
  doc
 30. Behaviour Management Policy
  doc
 31. Polisi Rheoli Ymddygiad
  doc
 32. Payment for Activities Policy
  doc
 33. Polisi Tal am Weithgareddau
  doc
 34. Atodiad BTEC i'r Polisi Asesu ar gyfer Dysgu
  doc
 35. BTEC Appendix to Assessment for Learning Policy
  doc
 36. BTEC Appeals Policy and Procedure
  doc
 37. Polisi a Gweithdrefnau Apel BTEC
  doc
 38. BTEC Malpractice Policy 2018
  doc
 39. Polisi Amau Camymddwyn mewn Asesiad BTEC
  doc
 40. BTEC Registration and Certification Policy
  doc
 41. Polisi Cofrestru a Thystysgrifo BTEC
  doc
 42. BTEC Recognition of Prior Learning Policy
  doc
 43. Polisi Cydnabod Dysgu Blaenorol BTEC
  doc
 44. BTEC Internal Verification Policy
  doc
 45. Polisi Diogelu Plant
  pdf
 46. Safeguarding Policy
  pdf
 47. Asesiad Risg Covid - Ysgol Gyfan
  pdf
 48. Health and Safety Policy
  pdf
 49. Polisi Iechyd a Diogelwch
  pdf
 50. Polisi Cyfle Cyfartal
  pdf
 51. Equal Opportunity Policy
  pdf
 52. Asesiad Risg Covid - Ysgol Gyfan - Ionawr 2022 S
  pdf
 53. Asesiad Risg Covid - Ysgol Gyfan - Ionawr 2022 C
  pdf