Skip to content ↓

“Mae arweinyddiaeth gadarn wedi sicrhau ymdeimlad cryf o falchder a pherthyn ymysg disgyblion a staff Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg.” ESTYN 2019

 

Swydd Enw
Pennaeth Mr Rhys Angell-Jones
Dirprwy Mrs Catrin Bennett
Penaethiaid Cynorthwyol (Uwchradd) Dr Helen Baker
Miss Bethan Jones
Mrs Nia Rowlands
Pennaeth Cynorthwyol (Cynradd) Miss Becca Pugh