Skip to content ↓

“Mae arweinyddiaeth gadarn wedi sicrhau ymdeimlad cryf o falchder a pherthyn ymysg disgyblion a staff Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg.” ESTYN 2019

 

Swydd Enw
Pennaeth Mr Hywel Price
Dirprwy Mrs Catrin Bennett
Penaethiaid Cynorthwyol (Uwchradd) Dr Helen Baker
Miss Bethan Jones
Mrs Nia Rowlands
Pennaeth Cynorthwyol (Cynradd) Miss Becca Pugh