Skip to content ↓

YGBM2 – Adeiladu'r Dyfodol

Mae'n gyfnod cyffrous yn YGBM wrth i’r gwaith adeiladu barhau a’r datblygiadau i’r adeilad dod i’r amlwg.

Er mwyn hwyluso'r dysgu, credwn ei fod yn hanfodol bod yr amgylchedd yn un sy’n adlewyrchu safonau proffesiynol, diweddar a chroesawgar y gwersi.  Felly rydym yn falch o gael rhannu'r lluniau a’r dyluniadau o’r cynnydd diweddara gyda chi.

Mae’r datblygiadau yn cynnwys:

 • Mynedfa newydd
 • Dosbarthiadau TGCH newydd
 • Ardal chweched newydd
 • Bloc DT newydd
 • Labordai gwyddoniaeth newydd
 • Neuadd chwaraeon newydd
 • Sywddfeydd newydd
 • Ffreutur wedi ei ehangu a’i foderneiddio
 • Cae chwarae 3G gyda llif-oleuadau
 • Cyrtiau tenis newydd
 • Maes chwarae disgyblion newydd
 • Llyfrgell/ardal weithio newydd
 • Safle bysiau/ardal casglu a gollwng newydd
Derbynfa newydd

Cae 3G gyda llif-oleuadau
Ffreutur

Neuadd Chwaraeon
Ystafell Ddosbarth

Y Cae 3G wedi'iw gwblhau

 

Y Neuadd Chwaraeon wedi'iw gwblhau