Skip to content ↓

Croeso i dudalen Dosbarth Ywen!

Mr Jones a Miss Jones  sydd yn rein dysgu ni eleni ym mlwyddyn 5. Mae Miss Broderick yn ein helpu ni hefyd. 28 o blant bywiog a gweithgar sydd yn ein dosbarth ac rydym yn edrych ymlaen at yr hyn sydd i ddod yn ystod y flwyddyn.  

Rydym yn edrych ymlaen at ddatblygu nifer o sgiliau gwahanol eleni. Ein thema ni am dymor y Gwanwyn yw 'Byd yn llawn ddychymyg'. Byddwn yn dysgu ac yn darllen amrywiaeth o nofelau ffantasi ac yn defnyddio ein ochr greadigol.

 

Pwysig!

  • Mae ein gwersi Addysg Gorfforol ar ddydd Llun ac ar ddydd Gwener. Mae’n bwysig fod gennych chi’r wisg addas (Cofiwch am y glaw!).
  • Bydd bagiau glas yn cael eu dosbarthu ar ddydd Iau gyda sillafu/tablau, llyfr a chofnod darllen a rhaid eu dychwelyd i’r ysgol erbyn y dydd Llun canlynol.
  • Bydd gwaith cartref yn cael ei osod ar gychwyn pob hanner tymor fel prosiect i'w gwblhau erbyn diwedd yr hanner tymor. 
  • Bydd ein prawf sillafu / tablau ar fore dydd Llun.
  • Mae angen i bob disgybl ddod â photel ddŵr i'r ysgol er mwyn sicrhau eu bod yn yfed digon i gadw wedi hydradu ac yn iach. Does dim llaeth a ffrwyth ar gael i’r Adran Iau, ond mae croeso i chi ddod â darn o ffrwyth eich hunan i fwyta amser egwyl y bore.

 

Diolch,

Mr Jones a Miss Jones 

Dilynwch ni ar ein tudalen Trydar!

@MrJonesygbm  a  @MissSJones2