Skip to content ↓

Croeso i ddosbarth Helygen!

Miss Williams yw ein hathrawes eleni ac mae Miss Gibbon a Miss Richards hefyd yn ein helpu. Mae 30 o blant hapus a chyfeillgar yn ein dosbarth ac rydym yn hoff iawn o astudio themâu newydd yn ogystal â gwrando ar storïau gwahanol.

Fel dosbarth, rydym wrth ein boddau darllen ac ysgrifennu, cwblhau pob math o waith rhifedd a dysgu sgiliau TGCh newydd a chwblhau arbrofion gwyddonol yn y dosbarth. Ein thema gyntaf am y flwyddyn fydd Y Byd Llawn Dychymyg lle byddwn yn ffocysu llawer o’r gwaith ar Roald Dahl a’i lyfrau sydd yn llawn cyffro.

 

Pwysig

  • Bydd ein gwersi ymarfer corff pob dydd Mawrth a dydd Gwener.
  • Byddwn yn derbyn ein gwaith cartref a’n llyfrau darllen ddydd Iau ac mae disgwyl i ddysgwyr gwblhau’r gwaith erbyn y dyddiad sydd wedi ei nodi ar y daflen. Bydd prawf sillafu neu dablau pob dydd Mawrth.
  • Does dim ffrwyth ar gael i Gyfnod Allweddol 2 ond mae croeso iddynt ddod â darn i’w fwyta amser chwarae bore. Bydd hefyd angen potel ddŵr er mwyn sicrhau ei fod / bod ef / hi yn yfed digon yn ystod y dydd.

Diolch yn fawr iawn.

Miss Williams

*Cofiwch ein dilyn ar Trydar - @missswilliams